Düşük meyve ve sebze tüketimi Amerika Birleşik Devletleri’nde kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Biliniyor ki hem kitle iletişim araçları kampanyaları hem de ekonomik teşvikler, meyve ve sebze tüketimini artırabilir.
1-Taze meyve-sebze sektöründe tüketim trendleri değişmiyor. Ancak, ürün yapısının değişmesi, ürün değerini çok artırıyor. Örneğin domates standart olarak fiyatını korurken, chery, kokteyl ve romato tipleri büyük fiyat artışları sağladı.
Yaş meyve sebze sektörü tarımsal ürünler sektöründe önemli bir alt sektördür. Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zordur. Meyve ve sebzelerin bileşimi daima aynı değildir. Meyve ve sebzelerin aynı çeşitlerinde dahi görülen bu bileşim farklılığı ürünün...
9 - 11 / 11 yazı